Trường hợp đổi máy tính sử dụng hoặc cài lại win thì phải làm như thế nào?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Câu hỏi thường gặp >

Trường hợp đổi máy tính sử dụng hoặc cài lại win thì phải làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Sau khi đổi máy tính sử dụng (hoặc cài lại Win), số hóa đơn phát hành mới vẫn sẽ liên tục với các hóa đơn đã phát hành trước đó. Tuy nhiên, Phần mềm không lấy lại được một số thiết lập để sử dụng hóa đơn điện tử trên máy tính cũ (hoặc trước khi cài lại Win). Vì vậy, để tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm cần thực hiện các bước sau.        

2. Các bước thực hiện

1. Trước khi đổi máy tính sử dụng (hoặc cài lại Win):

Thực hiện sao lưu dữ liệu. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Sau khi đổi máy tính sử dụng (hoặc cài lại Win):

Bước 1: Cài đặt phần mềm

Bước 2: Phục hồi dữ liệu

Bước 3: Thiết lập kết nối đến phần mềm meInvoice.vn

Bước 4: Thiết lập lại Email gửi hóa đơn

Bước 5: Tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử như: Lập hóa đơn điện tử, Phát hành hóa đơn điện tử, Gửi hóa đơn cho khách hàng...

3. Lưu ý

Để tra cứu được các hóa đơn đã phát hành trên máy tính cũ (hoặc trước khi cài lại Win) thực hiện như sau:

Truy cập và đăng nhập vào website: https://app.meinvoice.vn (Đăng nhập bằng tài khoản được MISA cung cấp qua email sau khi đặt mua thành công phần mềm meInvoice.vn)

Tại mục Báo cáo, chọn xem báo cáo Bảng kê hóa đơn đã sử dụng.

Tra cứu thông tin hóa đơn trên danh sách hoặc nhấn Xem/Tải để Xem/Tải mẫu hóa đơn.