Thiết lập Email gửi hóa đơn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice >

Thiết lập Email gửi hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Thiết lập email gửi hóa đơn là để phục vụ cho việc gửi hóa đơn điện tử đã phát hành tới khách hàng. Khi kế toán sử dụng chức năng gửi hóa đơn cho khách hàng, chương trình sẽ thực hiện gửi từ địa chỉ email được thiết lập.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chức năng này chỉ được thực hiện khi có kết nối internet.

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Bắt đầu sử dụng.

2. Tại bước 3 - Thiết lập email gửi hóa đơn, nhấn Thiết lập ngay.

5.1.Thiet_lap_email_gui_HD_01

3. Khai báo các thông tin Thiết lập email gửi hóa đơn:

Lựa chọn Nhà cung cấp có sẵn trong danh sách, chương trình sẽ hiển thị Máy chủ Mail, Cổng Phương thức bảo mật của nhà cung cấp đó.

5.1.Thiet_lap_email_gui_HD_02

Trường hợp anh/chị chọn Nhà cung cấp không thuộc danh sách mặc định của phần mềm thì anh/chị có thể chọn Khác, sau đó nhập tên Máy chủ EmailCổng.

5.1.Thiet_lap_email_gui_HD_03

Nhập Tên người gửi Email gửi: các thông tin này sẽ được sử dụng để người nhận email biết được thông tin người gửi.

Nhập Tên đăng nhậpMật khẩu: nhập thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống email của người gửi.

Nhấn Kiểm tra thiết lập để xem thông tin về cấu hình email có đúng hay không => Nếu chưa đúng thì thực hiện thiết lập lại (tham khảo tại mục 4. Các trường hợp thiết lập Email không thành công).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính hoặc người dùng thì việc thiết lập email gửi hóa đơn phải được thực hiện trên từng dữ liệu, từng máy tính và từng người dùng.

Trường hợp đơn vị gỡ bỏ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 và cài đặt lại thì phải thiết lập lại email gửi hóa đơn.

Xem một số trường hợp thiết lập Email không thành công và cách khắc phục tại đây.