Hướng dẫn cài đặt

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn cài đặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị nắm được các bước cài đặt MISA Mimosa.NET 2019.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

3.1. Tải bộ cài

Anh/chị tải bộ cài bằng 1 trong 2 cách sau:

1. Cách 1: Truy cập vào forum MISA: forum.misa.com.vn

Kéo thanh cuộn tìm đến sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019.

Noi tai bo cai_04

Chọn Nơi tải bộ cài phần mềm, chọn đến Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản mới nhất để tải bộ cài.

Noi tai bo cai_05

2. Cách 2: Truy cập vào website của MISA: www.misa.com.vn

Tìm đến Sản phẩm hành chính sự nghiệp, chọn MISA Mimosa.NET 2019.

Noi tai bo cai_01

Chọn Download.

Noi tai bo cai_02

Tại phần Lịch sử sản phẩm, chọn MISA Mimosa.NET 2019 phiên bản mới nhất để tải bộ cài.

Noi tai bo cai_03

3.2 Các bước cài đặt

Lưu ý: Trước khi cài đặt, anh/chị cần phải kiểm tra xem tên máy tính có trùng với tên đăng nhập vào máy tính hay không. Nếu trùng tên thì sau khi cài đặt thành công sẽ không thể tạo được dữ liệu kế toán. Xem chi tiết tại đây.

1. Nhấn chuột vào file MISA Mimosa.NET 2019 Setup.exe để tiến hành cài đặt.

cai_dat_01

2.Nhấn Tiếp tục.

cai_dat_02

3.Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng.

cai_dat_03

4.Tích chọn Đồng ý, nhấn Tiếp tục.

5.Đường dẫn mặc định của thư mục cài đặt tại ổ C. Nhấn Thay đổi để lựa chọn lại ổ đĩa cài đặt (nếu muốn).

cai_dat_04

6.Nhấn Đồng ý.

cai_dat_05

7.Nhấn Tiếp tục.

8. Chọn hình thức cài đặt:

Chọn Đầy đủ để cài đặt tất cả các thành phần hệ thống mang theo (nên cài đặt theo tuỳ chọn này).

Chọn Tuỳ chọn để lựa chọn chỉ cài các thành phần cần thiết.

cai_dat_06

9. Nhấn Tiếp tục.

cai_dat_07

10. Nhấn Cài đặt.

cai_dat_08

11. Nhấn Hoàn thành khi xuất hiện màn hình thông báo Cài đặt thành công. Chương trình đã ngầm định tích chọn Chạy MISA Mimosa.NET 2019, cho phép anh/chị khởi động ngay MISA Mimosa.NET 2019 để làm việc. Nếu không muốn khởi động chương trình ngay, người sử dụng bỏ chọn tại ô này.

12. Hệ thống hiển thị màn hình Hướng dẫn khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và các kênh tư vấn hỗ trợ, anh/chị click vào đường dẫn để xem hướng dẫn theo mong muốn.

cai_dat_09

Lưu ý: Đối với máy tính đã cài đặt MISA Mimosa.NET 2019, anh/chị có thể cài đặt ngay phiên bản mới hơn mà không cần phải gỡ bỏ phiên bản cũ trước. Trong trường hợp này, anh/chị không cần phải chọn lại các thông tin như Giấy phép sử dụng, đường dẫn cài đặt,…

Khuyến cáo:

Sau khi cài đặt thành công, phần mềm hiển thị thông báo "Để bắt đầu sử dụng MISA Mimosa.NET 2019, bạn cần tạo dữ liệu kế toán mới tại đây hoặc phục hồi dữ liệu đã có tại đây".

R23.7.3

Nhấn tại đây (phần bôi vàng) nếu muốn tạo dữ liệu kế toán mới ngay. Xem hướng dẫn tạo DLKT tại đây.

R23.7.1

Nhấn tại đây (phần bôi vàng) nếu muốn phục hồi dữ liệu đã có. Xem hướng dẫn Phục hồi DLKT tại đây.

R23.7.2