Thiết lập kết nối phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice >

Thiết lập kết nối phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice. Sau khi kết nối thành công, đơn vị mới có thể thực hiện được các chức năng của phân hệ Hóa đơn trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.

1. Vào phân hệ Hóa đơn, phần mềm hiển thị màn hình Bắt đầu sử dụng. Tại bước 1 Kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn, nhấn Kết nối ngay.

1. Thiet lap ket noi_2

2. Nhập thông tin tài khoản để kết nối đến meInvoice (là các thông tin đăng nhập vào meInvoice.vn): Mã số thuế, Email hoặc số điện thoại, Mật khẩu.

1. Thiet lap ket noi_3

3. Nhấn Kết nối.

4. Đọc kỹ thỏa thuận sử dụng phần mềm, sau đó tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

2. Xac nhan TT_01

5. Nhấn Đồng ý. Phần mềm hiển thị thông báo Kết nối thành công. Nhấn Đồng ý.

1. Thiet lap ket noi_4

Lưu ý:

Trường hợp đơn vị chưa mua phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn thì có thể mua ngay trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 bằng cách nhấn Đăng ký ngay. Xem thêm các bước hướng dẫn chi tiết đặt mua phần mềm meInvoice.vn tại đây.

Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán, nhiều máy tính hoặc người dùng thì việc thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn phải được thực hiện trên từng dữ liệu, từng máy tính.

Trường hợp đơn vị gỡ bỏ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 và cài đặt lại thì phải thiết lập kết nối lại phần mềm hóa đơn điện tử.