7. Câu hỏi thường gặp

Navigation:  »No topics above this level«

7. Câu hỏi thường gặp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2019:

Ngân sách

Cài đặt

Lương

Tài sản cố định

Những vướng mắc khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Câu hỏi liên quan đến DVC KBNN

Các vấn đề thường gặp khi in chứng từ, sổ sách, báo cáo và giải pháp khắc phục

Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm khác sang phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Học phí

Khác

Làm thế nào để xem và tải phim hướng dẫn