Các vấn đề thường gặp khi in chứng từ, sổ sách, báo cáo và giải pháp khắc phục

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp >

Các vấn đề thường gặp khi in chứng từ, sổ sách, báo cáo và giải pháp khắc phục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi in chứng từ, sổ sách, báo cáo, kế toán thường gặp phải những vấn đề sau:

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: In chứng từ, sổ sách, báo cáo bị tràn 2 trang muốn căn chỉnh lên 1 trang hoặc số liệu ở trang 1, chữ ký ở trang 2, kho bạc không đồng ý xác nhận

Giải pháp:

Thực hiện tuỳ chỉnh để độ rộng của lề trên, lề dưới cho nhỏ lại.

Thực hiện tuỳ chỉnh tăng lề dưới để số liệu ở trang 1 chuyển bớt sang trang 2 nằm cùng với phần chân chữ ký

VD1 khi in CT, BC_1

Lưu ý:

Không nên để độ rộng lề trên về 0 cm vì khi in ra giấy sẽ bị mất chữ hoặc lề trên.

Có thể áp dụng với các chứng từ, báo cáo khác có tính năng Tuỳ chỉnh trên mẫu như: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Giấy đề nghị cam kết chi,...

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 05 muốn sửa lại chức danh hoặc ban hành theo thông tư

Yêu cầu:

Thay đổi chức danh phần xác nhận của kho bạc nhà nước từ Kiểm soát thành Kế toán, Giám đốc thành Kế toán trưởng hoặc ngược lại.

Thay đổi phần chú thích: Ban hành kèm theo quyết định 4377 sang thông tư số 61/2014/TT-BTC bên góc phải.

Giải pháp:

Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn báo cáo cần in.

Tại màn hình Tham số báo cáo, dòng Mẫu báo cáo chọn lại mẫu Thông tư số 61/2014/TT-BTC.

Nhấn Đồng ý.

VD2 khi in CT, BC_1

hmtoggle_plus1Trường hợp 3: Bỏ trống thông tin Ngày, tháng, năm trên các chứng từ phiếu thu, phiếu chi, Giấy rút dự toán ngân sách C2-02...

Ví dụ: Kế toán muốn bỏ trống thông tin ngày, tháng, năm trên phiếu thu C40-BB:

VD3 khi in CT, BC_1

Giải pháp:

Bước 1: Trên giao diện Phiếu thu đã lập, tích vào hình tam giác đen bên phải chữ In, chọn Tuỳ chọn in.

VD3 khi in CT, BC_2

Tại màn hình Tuỳ chọn in, nhấn đúp chuột vào dòng C40-BB: Phiếu thu, bỏ tích chọn tại dòng In ngày chứng từ hoặc In ngày hệ thống.

Nhấn Thực hiện.

VD3 khi in CT, BC_3

Mẫu sau khi được sửa:

VD3 khi in CT, BC_4

hmtoggle_plus1Trường hợp 4: Hiển thị hoặc để trống tên kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị trên giấy rút dự toán ngân sách C2-02

VD4 khi in CT, BC_1

Giải pháp:

Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn. Chọn Người ký.

Tích vào dòng Không in tên người ký của Kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị trên các chứng từ kho bạc nếu KHÔNG MUỐN HIỂN THỊ và ngược lại NẾU MUỐN HIỂN THỊ tên kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị trên giấy rút.

Nhấn Áp dụng. Nhấn Đồng ý.

VD4 khi in CT, BC_2

Mẫu giấy rút sau khi được sửa:

VD4 khi in CT, BC_3

hmtoggle_plus1Trường hợp 5: Không hiển thị họ tên người nộp trên phiếu thu, họ tên người nhận tiền trên phiếu chi hoặc không hiển thị họ tên trên một số chứng từ khác

Ví dụ: Kế toán không muốn hiển thị tên người nhận tiền Nguyễn Thị Khánh trên phiếu chi C41-BB:

VD5 khi in CT, BC_1

Giải pháp:

Bước 1: Trên phiếu chi, nhấn Sửa mẫu trên thanh công cụ.

VD5 khi in CT, BC_2

Bước 2: Trên giao diện sửa mẫu hiện ra, kéo thanh cuộn xuống dưới, tích chuột vào ô Tên người nhận tiền để thuộc tính Visible về False.

VD5 khi in CT, BC_3

Bước 3: Vào File (trên cùng bên góc trái), nhấn Cất. Sau đó nhấn vào dấu nhân trên cùng bên góc phải để đóng giao diện sửa mẫu lại

VD5 khi in CT, BC_4

VD5 khi in CT, BC_5

Lưu ý: Thực hiện tương tự khi muốn ẩn các họ tên người ký trên các chứng từ khác.

hmtoggle_plus1Trường hợp 6: Kéo rộng phần chân chữ ký để phần ký và đóng dấu rộng hơn

Ví dụ: Kế toán muốn cho rộng phần người ký (Khung bôi đỏ) để phần ký và đóng dấu rộng hơn.

VD6 khi in CT, BC_1

Giải pháp: Xem video hướng dẫn tại đây