Những vướng mắc khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp >

Những vướng mắc khi bắt đầu sử dụng phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm thế nào để tạo sổ sách để làm việc (Tạo mới, chuyển số dư năm trước)?

Làm thế nào khi không gõ được tiếng Việt trên phần mềm MISA

Làm thế nào để mở lại dữ liệu cũ, lấy lại dữ liệu sau khi cài lại win, chuyển từ máy khác sang

Đơn vị vừa gia hạn nhưng không cập nhật được phần mềm hoặc vẫn báo gia hạn