Kế toán muốn xem được danh sách các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R36 >

Kế toán muốn xem được danh sách các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán nhanh chóng xem được danh sách các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm để giảm thời gian liên lạc với MISA hỗ trợ, tư vấn.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R36, khi đăng nhập vào phần mềm, kế toán sẽ nhìn thấy ngay danh sách các câu hỏi thường gặp:

R36.11_CHTG_01

Danh sách các câu hỏi thường gặp:

1. Làm thế nào để tạo sổ sách để làm việc (Tạo mới, chuyển số dư năm trước)?

2. Làm thế để mở lại dữ liệu cũ, lấy lại dữ liệu sau khi cài Win, chuyển từ máy khác sang?

3. Không gõ được Tiếng việt trên phần mềm thì phải làm như thế nào?

4. Đơn vị vừa gia hạn nhưng không cập nhật được phần mềm hoặc vẫn báo gia hạn?

5. Ngoài tổng đài tư vấn, MISA còn những kênh hỗ trợ nào?