Làm thế nào để mở lại dữ liệu cũ, lấy lại dữ liệu sau khi cài lại win, chuyển từ máy khác sang

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc khi bắt đầu sử dụng phần mềm >

Làm thế nào để mở lại dữ liệu cũ, lấy lại dữ liệu sau khi cài lại win, chuyển từ máy khác sang

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Chuyển dữ liệu máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà làm

Mô tả: Khi chuyển từ máy tính này sang máy tính khác làm việc hoặc muốn mang dữ liệu kế toán ở công ty về nhà làm, kế toán thực hiện theo các bước sau:

Xem hướng dẫn sao lưu tại đây.

1. Sau khi đã thao tác sao lưu ở bước 1, anh/chị vào thư mục dữ liệu backup (Vào Hệ thống\Tùy chọn\Sao lưu để xem dòng thư mục ngầm định sao lưu).

2. Tìm đến file sao lưu gần nhất (có thể nén lại file để giảm bớt dung lượng dữ liệu).

3. Sau đó copy file sao lưu vào USB để chuyển sang máy tính khác.

4. Nếu gửi file bằng email thì anh/chị thực hiện như sau:

Nếu có tài khoản gmail thì đăng nhập vào đường dẫn: http://drive.google.com

Nhấn vào Mới\Tải tệp lên, chọn đến file sao lưu gần nhất trong thư mục Backup.

Sau khi tải thành công, anh/chị copy link trên drive và gửi mail hoặc vào máy kia đăng nhập vào đúng tài khoản email tải dữ liệu về máy.

Xem hướng dẫn cài đặt phần mềm tại đây.

Xem hướng dẫn cài đặt GPSD tại đây.

Lưu ý:

Nên copy file sao lưu để ở ổ cứng của máy như ổ D hoặc E (khuyến cáo không nên để ở ổ C hoặc Desktop).

Phiên bản của máy mới phải cùng phiên bản của máy cũ.

Xem hướng dẫn phục hồi dữ liệu tại đây.

Nếu muốn mang dữ liệu từ nhà đến cơ quan thì anh/chị thực hiện tương tự các bước: Bước 1 -> Bước 2 -> Bước 5 -> Bước 6.

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Khôi phục lại dữ liệu cũ trên máy tính

Mô tả: Trong trường hợp cài lại Win máy tính hay muốn khôi phục lại dữ liệu cũ do dữ liệu mới nhập liệu bị sai sót..., Kế toán có thể khôi phục lại các dữ liệu cũ để làm việc như sau:

1. Cài đặt lại phần mềm (nếu chưa có sẵn phần mềm). Xem hướng dẫn tại đây

2. Đăng ký giấy phép sử dụng trên phần mềm mới cài. Xem hướng dẫn tại đây

3. Nếu Kế toán đã thực hiện sao lưu dữ liệu theo hướng dẫn tại đây và vẫn còn lưu lại file sao lưu này, thì thực hiện phục hồi dữ liệu từ file sao lưu theo hướng dẫn tại đây.

4. Mở dữ liệu kế toán đã phục hồi để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

1. Cài đặt lại phần mềm (nếu chưa có sẵn phần mềm). Xem hướng dẫn tại đây.

2. Đăng ký giấy phép sử dụng trên phần mềm mới cài. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Kế toán thực hiện đăng ký dữ liệu theo hướng dẫn tại đây.

4. Mở dữ liệu kế toán đã đăng ký để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Nên phục hồi dữ liệu bằng file sao lưu như trường hợp 1, để tránh tình trạng bị lỗi dữ liệu.