Đơn vị vừa gia hạn nhưng không cập nhật được phần mềm hoặc vẫn báo gia hạn

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc khi bắt đầu sử dụng phần mềm >

Đơn vị vừa gia hạn nhưng không cập nhật được phần mềm hoặc vẫn báo gia hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tình huống: Đơn vị đã gia hạn thành công nhưng khi đăng nhập vào phần mềm không thấy thông báo tự động cập nhật GPSD hoặc vẫn hiển thị thông báo gia hạn.

Giải pháp:

1. Đơn vị mở lại email gia hạn thành công MISA gửi, tải GPSD về máy tính.

2. Thực hiện đăng ký GPSD theo hướng dẫn tại đây.