Đăng ký giấy phép sử dụng

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Đăng ký giấy phép sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị biết được các thao tác để đăng ký giấy phép sử dụng MISA Mimosa.NET 2019.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Đối với máy tính lần đầu cài đặt MISA Mimosa.NET 2019, khi khởi động lần đầu tiên sẽ xuất hiện thông báo “Đây là lần đầu tiên bạn sử dụng MISA Mimosa.NET 2019. Bạn có muốn tạo dữ liệu kế toán để sử dụng không?”. Nếu muốn đăng ký giấy phép sử dụng ngay, nhấn Không.

1.Vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng.

Dang_ky_GPSD_2019_01

2.Đối với đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017 hoặc MISA Mimosa.NET 2019 còn hạn bảo hành thì nhấn Mở tệp.

Dang_ky_GPSD_2019_02

3. Tìm đến file giấy phép sử dụng trong máy tính mà MISA đã cung cấp (.lic).

Dang_ky_GPSD_2019_03

4.Nhấn Open, thông tin giấy phép sử dụng của đơn vị sẽ được tự động lấy lên với các thông tin tương ứng.

5. Kiểm tra lại thông tin đơn vị, nhấn Đăng ký. Phần mềm hiển thị thông báo Đăng ký thành công..., nhấn Đồng ý để kết thúc.

Dang_ky_GPSD_2019_04

Lưu ý: Với các đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2019 còn hạn bảo hành thì còn có thể đăng ký tự động bằng cách nhấn tại đây trên màn hình Đăng ký giấy phép sử dụng (Chương trình chưa hỗ trợ cập nhật GPSD tự động cho các đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017).

Phần mềm hiển thị màn hình Tự động áp dụng GPSD:

GDSP tu dong_01

Anh/chị vào hòm thư, xem thông tin email cấp tài khoản đăng nhập MISA Cloud Center, lấy thông tin đăng nhập bao gồm Mã khách hàng, Tên đăng nhập, Mật khẩu, sau đó nhập vào màn hình Tự động áp dụng GPSD ở trên, nhấn Áp dụng.

GDSP tu dong_02

Phần mềm thông báo thành công, nhấn tại đây nếu muốn xem chi tiết GPSD.

GDSP tu dong_03

Trường hợp anh/chị quên mật khẩu để nhập tại màn hình Tự động áp dụng GPSD thì nhấn Quên mật khẩu. Nhập Tên đăng nhập để chương trình gửi mật khẩu về địa chỉ email đó. Nhấn Lấy lại mật khẩu. Sau đó vào hòm thư để lấy lại mật khẩu mới.

GDSP tu dong_04

Xem thêm các trường hợp đăng ký đặt mua/cập nhật hàng năm GPSD tự động tại đây