Nguyên nhân 5: Phát sinh các nghiệp vụ rút dự toán hoặc giảm chi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611 > Vấn đề 1: Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611 >

Nguyên nhân 5: Phát sinh các nghiệp vụ rút dự toán hoặc giảm chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Biểu hiện và hướng xử lý:

1.Đơn vị rút dự toán bằng tiền mặt, tiền gửi hoặc tạm ứng nhà thầu Nợ TK111,112,331/Có TK 511 nhưng chưa chi ra hạch toán toán chi vào TK 611.

=> Hướng xử lý: Đây là bút toán bình thường, khi đơn vị ghi nhận bút toán doanh thu hoặc chi phí thì hạch toán vào TK 611.

2.Hoặc do có nghiệp vụ giảm chi Nợ TK111,112/Có TK 611 nhưng chưa nộp phục hồi số tiền vào kho bạc.

=> Hướng xử lý: Đơn vị làm bút toán Nộp phục hồi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.