Nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan Thuế

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice > Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn >

Nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan Thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Hướng dẫn đơn vị làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế, sau khi đăng ký đơn vị mới được phép sử dụng Hóa đơn điện tử.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử

Đơn vị phải truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để thực hiện đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử bằng cách lập Tờ khai Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi cho cơ quan thuế.

Sau khi nhận được tờ khai đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử của đơn vị, cơ quan Thuế sẽ phản hồi cho biết việc đăng ký có được chấp thuận hay không chấp thuận

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

1. Mẫu hóa đơn điện tử (do nhà phân phối giải pháp cung cấp): gửi đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Trên màn hình Khởi tạo mẫu hóa đơn, sau khi khởi tạo xong mẫu hóa đơn, nhấn Ký điện tử để ký số lên mẫu hóa đơn.

Nhấn Xuất khẩu\Adobe PDF File.

3.1 Khoi tao mau HD_07

Sau đó, chụp ảnh hóa đơn hoặc scan ảnh và insert (chèn) vào file Word (Do trang Thuế không nhận định dạng .pdf). Đặt tên cho file, ví dụ: Hoa_don_mau.

2. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo TT 32/2011/TT-BTC:

Sau khi tải quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và chỉnh sửa thông tin trên quyết định, đơn vị thực hiện ký, đóng dấu.

3.2_Tai quyet dinh_02

Sau đó, scan màu ra file ảnh và insert (chèn) ảnh trong file Word và đặt tên cho file. Ví dụ: Quyet_dinh_ap_dung_hoa_don_dien_tu.

3. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo TT 32/2011/TT-BTC:

Trên giao diện thông báo phát hành hóa đơn, nhấn In, sau đó nhấn Xuất khẩu XML để nộp BC qua mạng hoặc NK vào HTKK.

R33.2_TBPH_02

Xem hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử tại đây

Bước 3: Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Nộp hồ sơ điện tử trên hệ thống kê thai thuế mà đơn vị đang sử dụng trên iHTKK

1. Truy cập vào trang iHTKK của Tổng cục thuế. Nhấn vào ô Doanh nghiệp.

2.3. Nop hs TBPH_01

2. Nhấn Đăng nhập.

2.3. Nop hs TBPH_02

3. Nhập thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập, Mật khẩu. Nhấn Đăng nhập.

2.3. Nop hs TBPH_03

4. Sau khi đăng nhập vào hệ thống kê khai thuế. Nhấn Khai thuế\Kê khai trực tuyến.

Chọn Tờ khai trong danh sách: TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn.

Nhấn Tiếp tục.

2.3. Nop hs TBPH_04 new_hoa don thuong

5. Nhấn vào biểu tượng ba chấm chọn loại hóa đơn, nhập các thông tin: Mẫu số, Ký hiệu, Từ số, Đến số, Ngày bắt đầu sử dụng.

2.3. Nop hs TBPH_05

6. Nhấn Hoàn thành kê khai.

7. Để nộp thêm phụ lục như Mẫu hóa đơn điện tử, Quyết định áp dụng...,thực hiện như sau:

Chọn menu Tra cứu\Tờ khai.

Chọn Tờ khai: TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn.

2.3. Nop hs TBPH_06

Nhấn Tra cứu.

8. Nhấn vào biểu tượng 2.3. Nop hs TBPH_08 để đính kèm phụ lục.

2.3. Nop hs TBPH_07 new

9. Chọn phụ lục trong danh sách.

10. Nhấn Chọn tệp tờ khai để đính kèm mẫu hóa đơn.

2.3. Nop hs TBPH_09