Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử >

Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán, phần mềm hiển thị thông báo một số lợi ích của hóa đơn điện tử.

1. Thiet lap ket noi_1

Nếu chưa mua phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn thì anh/chị nhấn Mua ngay => phần mềm sẽ chuyển sang website https://www.meinvoice.vn/don-hang/.

Nhấn Tìm hiểu thêm để tham khảo thêm một số thông tin về hóa đơn điện tử.

Nếu không mua phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn thì nhấn vào biểu tượng dấu x để đóng thông báo.

Để bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 cần thực hiện các bước sau:

BDSD_HDDT

Thiết lập kết nối phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice

Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn

Thiết lập Email gửi hóa đơn