Kế toán muốn xác định nhanh những nguyên nhân dẫn tới TK 332, 334 còn số dư đầu kỳ

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn xác định nhanh những nguyên nhân dẫn tới TK 332, 334 còn số dư đầu kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán xác định được nhanh những nguyên nhân dẫn tới TK 332, 334 còn số dư cuối kì.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, chức năng kiểm tra Số dư tài khoản lương và các khoản trích theo lương đang nằm trong mục Kiểm tra bảng cân đối phát sinh nên chưa thuận tiện cho kế toán.

Kể từ phiên bản R41, chương trình hiển thị chức năng kiểm tra Số dư tài khoản lương và các khoản trích theo lương ngay ngoài màn hình Kiểm tra chứng từ, sổ sách để kế toán nhanh chóng phát hiện các số dư lương và các khoản trích theo lương không hợp lý.

o Nhấn Kiểm tra.

R41-7-kiem tra TK 332-01

o Chương trình chỉ ra các tài khoản 332, 334 còn số dư cuối kỳ. Nhấn tại đây để xem hướng dẫn xử lý.

R41-7-kiem tra TK 332-02

Xem hướng dẫn cách khắc phục tại đây.