Vấn đề 5: Vào nhân bản chứng từ rút tạm ứng sang chứng từ chi tạm ứng nhưng quên không cập nhật lại hạch toán đồng thời, dẫn đến sai số liệu phát sinh ở TK ngoại bảng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Chứng từ > C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) >

Vấn đề 5: Vào nhân bản chứng từ rút tạm ứng sang chứng từ chi tạm ứng nhưng quên không cập nhật lại hạch toán đồng thời, dẫn đến sai số liệu phát sinh ở TK ngoại bảng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Do đơn vị sử dụng phiên bản phần mềm cũ nên không có tiện ích cảnh báo về việc cập nhật lại bút toán hạch toán đồng thời khi cất chứng từ chi tạm ứng.

Cách khắc phục:

Nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất để cập nhật tính năng tự động cập nhật hạch toán đồng thời. Để nâng cấp lên phiên bản mới nhất, anh/chị vào Trợ giúp\Tự động cập nhật.

Mau C2-03_TH5_anh 1

Bước 2: Nhấn Cập nhật.

Mau C2-03_TH5_anh 2