Vấn đề 4: Tài khoản hạch toán đồng thời không tương thích với nguồn kinh phí tạm ứng trên chứng từ rút tạm ứng kinh phí

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Chứng từ > C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) >

Vấn đề 4: Tài khoản hạch toán đồng thời không tương thích với nguồn kinh phí tạm ứng trên chứng từ rút tạm ứng kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Bút toán sinh đồng thời các TK ngoại bảng chưa đúng hoặc do bị nhầm lẫn khi thực hiện hạch toán thủ công.

Cách khắc phục:

Kiểm tra và thiết lập chính xác các quy tắc sinh đồng thời tại Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời và sử dụng tiện ích Cập nhật hạch toán đồng thời trên các giao diện hạch toán chi tiết. Chi tiết cách thực hiện:

Bước 1: Vào chứng từ hạch toán chi tiết, nhấn vào tiện ích Cập nhật hạch toán đồng thời.

Mau C2-03_TH4_anh 1

Bước 2: Trường hợp sau khi nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời bước 1 mà tài khoản hạch toán đồng thời vẫn chưa phù hợp với nguồn hạch toán thì vào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời để kiểm tra lại quy tắc hạch toán đồng thời và chỉnh lại cho đúng.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời tại đây.

Mau C2-03_TH4_anh 2