Vấn đề 3: Rút tạm ứng KP ở nguồn tự chủ nhưng khi chi lại hạch toán vào TK không thường xuyên hoặc ngược lại

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Chứng từ > C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC) >

Vấn đề 3: Rút tạm ứng KP ở nguồn tự chủ nhưng khi chi lại hạch toán vào TK không thường xuyên hoặc ngược lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Do nhầm lẫn trong quá trình hạch toán.

Cách khắc phục:

Kiểm tra lại thông tin nguồn của các chứng từ chi từ kinh phí tạm ứng trong kỳ để đảm bảo đã hạch toán phù hợp với thông tin nguồn trên các chứng từ rút. Cụ thể:

Bước 1: Vào Kho bạc, chọn Bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp tạm ứng để kiểm tra nhanh sự phù hợp giữa tài khoản hạch toán chi phí với thông tin nguồn trên từng dòng hạch toán.

Mau C2-03_TH3_anh 1

Bước 2: Nếu có tài khoản hạch toán chi phí không tương ứng với thông tin nguồn thì kích đúp chuột vào dòng hạch toán chi tiết để sửa lại cho đúng.