Một số trường hợp thiết lập Email không thành công và cách khắc phục

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice > Thiết lập Email gửi hóa đơn >

Một số trường hợp thiết lập Email không thành công và cách khắc phục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Chỉ ra một số trường hợp thường gặp khi thiết lập Email gửi hóa đơn không thành công và cách khắc phục.

2. Các bước thực hiện

Một số trường hợp thiết lập Email gửi hóa đơn không thành công và cách khắc phục.

hmtoggle_plus1Với tài khoản Gmail

Cách khắc phục:

1. Đăng nhập vào tài khoản Gmail cần thiết lập.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_01

2. Nhấn vào biểu tượng người dùng Gmail ở góc trên bên phải, sau đó nhấn Tài khoản Google.

3. Chọn Bảo mật.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_02

4. Nhấn vào phần Xác minh 2 bước.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_03

5. Đăng nhập lại mật khẩu gmail, nhấn Tiếp theo.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_04

6. Tại phần thiết lập Xác minh 2 bước nhấn Bắt đầu.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_05

7. Nhập Số điện thoại để nhận mã xác minh. Sau đó, tích chọn Tin nhắn văn bản và nhấn Tiếp theo.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_06

8. Nhập mã xác minh, được gửi đến số điện thoại ở trên. Nhấn Tiếp theo.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_07

9. Nhấn Bật.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_08)

10. Nhấn biểu tượng 5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_09 để quay lại bảng thiết lập.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_10

11. Nhấn vào phần Mật khẩu ứng dụng.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_11

12. Đăng nhập lại gmail, nhấn Tiếp theo.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_12

13. Nhập mã xác minh vừa được gửi tới, nhấn Tiếp theo.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_13

14. Tại phần Chọn ứng dụng chọn Khác (Tên tùy chỉnh).

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_14

15. Nhập tên ứng dụng muốn tạo mật khẩu (đặt tên bất kỳ Ví dụ: meinvoice, HDDT...), nhấn Tạo.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_15

16. Lúc này, gmail đã tạo mật khẩu để thiết lập email gửi hóa đơn điện tử trên meinvoice.vn, MISA Mimosa.NET, anh/chị lưu lại thông tin mật khẩu này. Nhấn Xong.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_16

17. Trên chương trình, tại phần Thiết lập email gửi hóa đơn: Mật khẩu email: Điền mật khẩu email vừa được cấp tại bước 16.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_17

18. Nhấn Kiểm tra thiết lập sau đó nhấn Cất.

Cách khắc phục:

1. Đăng nhập vào tài khoản Gmail cần thiết lập.

2. Nhấn vào link liên kết https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha và nhấn Continue.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_18

hmtoggle_plus1Với tài khoản G suite của Google như @misa.com.vn, @software.com.vn...

Cách khắc phục:

1. Truy cập vào địa chỉ https://admin.google.com và đăng nhập bằng tài khoản admin của hệ thống mail.

2. Vào mục Bảo mật\Cài đặt cơ bản.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_19)

3. Chọn Chuyển tới mục cài đặt cho ứng dụng kém bảo mật.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_20

4. Tích chọn Cho phép người dùng quản lý quyền truy cập của họ vào các ứng dụng kém bảo mật.

5. Nhấn Lưu.

5.2.TH thiet_lap_khong_thanh_cong_21

6. Tiếp tục thực hiện các bước thiết lập giống với tài khoản Gmail.