Vào thời điểm chuẩn bị quyết toán cuối năm, kế toán muốn được hướng dẫn nhanh các vấn đề thường vướng mắc vào cuối năm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Vào thời điểm chuẩn bị quyết toán cuối năm, kế toán muốn được hướng dẫn nhanh các vấn đề thường vướng mắc vào cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán được hướng dẫn nhanh các vấn đề thường vướng mắc vào cuối năm để không phải gọi điện lên tổng đài vào thời điểm chuẩn bị quyết toán cuối năm.

Ví dụ:

- Năm 2019 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2020 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?
- Hết năm kế toán 2019, tôi bắt buộc phải tạo dữ liệu kế toán năm 2020 thì làm như thế nào ?

....

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, khi đăng nhập vào phần mềm sẽ có hiển thị thông báo: Giải đáp thắc mắc cận kề mùa quyết toán bên góc phải màn hình.

Nhấn Xem chi tiết để xem hướng dẫn những câu hỏi thường gặp cận kề mùa quyết toán.

R41-17-forum tu van-01

Ngoài ra, khi nhấn Xem chi tiết tại phần Hướng dẫn quyết toán nhanh nhất thì cũng xem được hướng dẫn những câu hỏi thường gặp cận kề mùa quyết toán.

R41-17-forum tu van-02