Kế toán muốn được hướng dẫn cách khắc phục khi in Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ không đầy đủ số liệu

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn được hướng dẫn cách khắc phục khi in Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ không đầy đủ số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán xem được hướng dẫn cách khắc phục khi in Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ không đầy đủ số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41, khi in các báo cáo S02a-H, S02b-H, S02c-H thì báo cáo không có số phát sinh hoặc không hiển thị đủ số liệu. Khi đó, kế toán không biết cách khắc phục lại và phải liên hệ với MISA để được hỗ trợ.

Kể từ phiên bản R41, chương trình bổ sung thêm chức năng "Hỏi đáp số liệu" và nội dung "Anh chị có thắc mắc xem hướng dẫn tại đây.

o Các báo cáo, sổ sách có thêm hướng dẫn về số liệu:

S02a-H: Chứng từ ghi sổ

S02b-H: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ

o Vào menu Báo cáo\Sổ kế toán, chọn 1 trong các báo cáo trên.

o Nếu có sai lệch về số liệu, nhấn XEM TẠI ĐÂY để được hướng dẫn cách khắc phục.

Xem hướng dẫn cách khắc phục tại đây.

R41-16-thac mac so lieu-01