Kế toán muốn nhanh chóng tiếp cận các kênh hỗ trợ của MISA để được hỗ trợ kịp thời

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41 >

Kế toán muốn nhanh chóng tiếp cận các kênh hỗ trợ của MISA để được hỗ trợ kịp thời

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán nhanh chóng tiếp cận các kênh hỗ trợ của MISA để được hỗ trợ kịp thời.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R41, chương trình cải tiến màn hình Hướng dẫn khai thác tài liệu hướng dẫn phần mềm và các kênh hỗ trợ.

o Mục 1: Hướng dẫn sử dụng: Nhấn phím F1 để mở hướng dẫn sử dụng với nghiệp vụ đang thực hiện.

o Mục 2: Hướng dẫn chuyển đổi: nhấn vào để xem Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu.

o Mục 3: Những điểm mới: nhấn vào để xem những điểm mới trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

o Mục 4: Các kênh tư vấn hỗ trợ: khi gặp vướng mắc, anh/chị có thể liên lạc với MISA để được hỗ trợ bằng cách chọn 1 trong các kênh hỗ trợ.

R41-10-ho tro-01

o Nhấn Đóng để đóng màn hình này và chuyển sang sử dụng nghiệp vụ khác của chương trình.