Kế toán muốn giảm thiểu trường hợp Nhận dự toán không đồng bộ giữa nguồn và TK hạch toán để hạn chế các trường hợp sai số liệu BC B01/BCQT

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Kế toán muốn giảm thiểu trường hợp Nhận dự toán không đồng bộ giữa nguồn và TK hạch toán để hạn chế các trường hợp sai số liệu BC B01/BCQT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán đúng nghiệp vụ Nhận dự toán khớp giữa nguồn và TK hạch toán để lên đúng báo cáo B01/BCQT.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi nhận dự toán đầu năm, kế toán nhập số tiền nhận dự toán vào các TK hạch toán không phù hợp với nguồn phát sinh (VD: nhận dự toán ở Nguồn NS huyện tự chủ nhưng lại hạch toán vào TK 00822 - Dự toán chi không thường xuyên và ngược lại), dẫn đến Khi in báo cáo B01/BCQT bị lên sai số liệu ở các dòng Kinh phí thường xuyên/tự chủ, Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ ở tất cả các chỉ tiêu, đồng thời khi đối chiếu với báo cáo Mẫu số 01 cũng đang chưa phù hợp.

Kể từ phiên bản R37, phần mềm cải tiến màn hình Nhận dự toán và có cảnh báo cho kế toán biết khi hạch toán TK không đúng với nguồn phát sinh. Cụ thể như sau:

o Vào phân hệ Kho bạc\Nhận dự toán\Nhận dự toán.

o Nhấn vào dòng Chỉ tiêu thì phần mềm mặc định Nguồn tương ứng với TK Nợ. Dựa vào tính chất nguồn để mặc định sẵn TK Nợ tương ứng:

Nguồn kinh phí thường xuyên: TK Nợ 00821

Nguồn kinh phí không thường xuyên: TK Nợ 00822

Nguồn kinh phí không chọn: để trống tài khoản.

R37.13_nhan dt_01

o Nếu anh/chị sửa lại TK Nợ không phù hợp với nguồn phát sinh, ví dụ Nguồn Ngân sách Huyện không tự chủ, hạch toán TK Nợ 00822 thì khi nhấn Cất => chương trình sẽ hiển thị cảnh báo cho anh/chị biết để kiểm tra lại.

o Nhấn Có để kiểm tra lại hạch toán trên chứng từ.

R37.13_nhan dt_02

Xem hướng dẫn các bước Nhận dự toán tại đây.