Khi khai báo thông tin Mã hàng trên chứng từ bán hàng sinh tự động từ hóa đơn đã phát hành trên meInvoice, kế toán muốn không phải khai báo lại thông tin đơn giá, thành tiền để giảm thời gian nhập liệu và tránh sai sót

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Khi khai báo thông tin Mã hàng trên chứng từ bán hàng sinh tự động từ hóa đơn đã phát hành trên meInvoice, kế toán muốn không phải khai báo lại thông tin đơn giá, thành tiền để giảm thời gian nhập liệu và tránh sai sót

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán không phải khai báo lại thông tin Đơn giá, Thành tiền khi khai báo thông tin Mã hàng trên chứng từ bán hàng sinh tự động từ hóa đơn đã phát hành trên Meinvoice để giảm thời gian nhập liệu và tránh sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi sinh chứng từ bán hàng từ hóa đơn đã phát hành từ phần mềm Meinvoice, trên chứng từ bán hàng đã có sẵn các thông tin như diễn giải (tên hàng hóa, dịch vụ), TK Nợ, TK Có, ĐVT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền và thông tin Mã hàng đang để trống. Tuy nhiên, khi kế toán chọn Mã hàng tương ứng trên chứng từ bán hàng thì các thông tin Tên hàng, Đơn giá, Thành tiền bị mất và kế toán phải nhập lại thủ công.

Kể từ phiên bản R37, trên các chứng từ bán hàng được sinh từ hóa đơn thì khi chọn Mã hàng, chương trình vẫn giữ nguyên các thông tin như TK Nợ, TK Có, ĐVT, Số lượng, Đơn giá, thành tiền, Chiết khấu, Thuế mà kế toán không phải nhập tay.

o Sau khi lập và phát hành hóa đơn điện tử trên meInvoice, kế toán đăng nhập vào Mimosa và kết nối với meInvoice.

o Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn hóa đơn đã phát hành trên meInvoice, nhấn Lập CTBH.

o Chọn loại chứng từ bán hàng muốn lập, nhấn Đồng ý.

R37.11_hoa don_01

o Chọn Mã hàng => chương trình vẫn giữ nguyên các thông tin như TK Nợ, TK Có, Đơn giá, Thành tiền...

o Nhấn Cất để hoàn thành lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn.

R37.11_hoa don_02

oLưu ý: Khi lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn, anh/chị chọn Mã hàng thì chương trình cũng giữ nguyên các thông tin Đơn giá, Thành tiền...