Trường hợp kết nối Hóa đơn điện tử, kế toán lập được chứng từ bán hàng kèm hóa đơn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R33 >

Trường hợp kết nối Hóa đơn điện tử, kế toán lập được chứng từ bán hàng kèm hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng hạch toán chứng từ bán hàng đồng thời phát hành hóa đơn trong trường hợp có sử dụng Hóa đơn điện tử để giảm thời gian và thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R33, để lập hóa đơn điện tử thì đơn vị phải lập riêng từng hóa đơn, phát hành hóa đơn điện tử, sau đó sinh chứng từ bán hàng từ hóa đơn hay ngược lại, lập chứng từ bán hàng trước, lập hóa đơn và phát hành hóa đơn sau.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm hỗ trợ kế toán lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn để tiết kiệm thời gian, thao tác trên phần mềm.

Các bước lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn như sau:

oVào phân hệ Bán hàng, chọn Bán hàng thu tiền mặt/Bán hàng thu tiền gửi hoặc Bán hàng chưa thu tiền (tùy thuộc vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị). Ví dụ: Bán hàng thu tiền mặt.

oPhần mềm mặc định tích chọn Lập kèm hóa đơn. Anh/chị chỉ cần khai báo các thông tin tại tab Hàng tiền, Thuế, giá vốn (nếu có), MLNS, Thống kê.

R33.3_BH kem HD_01

oNhấn Cất. Phần mềm hiển thị trạng thái của chứng từ bán hàng là "Đã lập hóa đơn".

R33.3_BH kem HD_02

oNếu muốn phát hành hóa đơn luôn thì anh/chị nhấn Phát hành hóa đơn.

R33.3_BH kem HD_03

oHóa đơn lập kèm chứng từ bán hàng sẽ được phát hành và gửi đến người mua.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết Lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn tại đây.