Trường hợp dùng phần mềm phiên bản dùng thử, kế toán muốn nhanh chóng biết được cách cập nhật hoặc đăng ký GPSD phần mềm để in được chứng từ báo cáo theo nhu cầu.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R24 >

Trường hợp dùng phần mềm phiên bản dùng thử, kế toán muốn nhanh chóng biết được cách cập nhật hoặc đăng ký GPSD phần mềm để in được chứng từ báo cáo theo nhu cầu.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R24, chương trình bổ sung thông tin Hướng dẫn đăng ký Giấy phép sử dụng (GPSD) cho những đơn vị đang dùng thử phần mềm để có thể in được chứng từ báo cáo theo nhu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24, khi khách hàng dùng phần mềm phiên bản dùng thử thì mỗi khi đăng nhập vào chương trình, phần mềm luôn hiển thị thông báo Hướng dẫn đăng ký GPSD MISA Mimosa.NET 2019, tuy nhiên khách hàng thường không để ý và tắt đi. Đến khi vào in báo cáo, chứng từ thấy hiển thị phiên bản dùng thử, nhiều khách hàng không biết phải làm thế nào để đăng ký được GPSD gây khó khăn cho khách hàng.

Từ phiên bản R24, khi đơn vị đang dùng phần mềm phiên bản dùng thử thì chương trình luôn hiển thị thông báo Hướng dẫn đăng ký GPSD cụ thể:

oKhi dùng phần mềm phiên bản dùng thử, sau khi đăng nhập vào dữ liệu chương trình hiển thị thông báo Hướng dẫn đăng ký GPSD.

R24.7_Anh1

oNhấn chọn Hướng dẫn đăng ký GPSD chương trình hiển thị thông báo hướng dẫn đăng ký mua GPSD.

R24.7_Anh2

oChi tiết cách mua GPSD mới, anh/chị tham khảo tại đây.