Sau khi cài lại phần mềm do cài lại win máy tính, kế toán muốn dễ dàng biết cách phục hồi được dữ liệu đang sử dụng để giảm thời gian hỗ trợ của tổng đài tư vấn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Sau khi cài lại phần mềm do cài lại win máy tính, kế toán muốn dễ dàng biết cách phục hồi được dữ liệu đang sử dụng để giảm thời gian hỗ trợ của tổng đài tư vấn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, sau khi cài lại phần mềm do cài win máy tính chương trình sẽ hiển thị hướng dẫn phục hồi và tạo mới dữ liệu để kế toán dễ dàng sử dụng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, sau khi thực hiện cài lại phần mềm do cài win máy tính chương trình chỉ hiển thị hướng dẫn người dùng tạo mới dữ liệu. Kế toán muốn phục hồi dữ liệu thì không chưa biết cách thực hiện gây khó khăn và mất thời gian.

Từ phiên bản R23, khi thực hiện cài đặt lại phần mềm sau khi thực hiện cài win chương trình sẽ hiển thị hướng dẫn anh/chị có thể thực hiện tạo mới hoặc phục hồi dữ liệu đã có

R23.7.3