Kế toán muốn cập nhật kịp thời các tính năng mới và các nội dung hướng dẫn sử dụng mới nhất trên help của sản phẩm để giảm thiểu thời gian thao tác sử dụng phần mềm.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn cập nhật kịp thời các tính năng mới và các nội dung hướng dẫn sử dụng mới nhất trên help của sản phẩm để giảm thiểu thời gian thao tác sử dụng phần mềm.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R23, khi kế toán thực hiện nhấn F1 chương trình sẽ tự động hiển thị sang trang hướng dẫn sử dụng giúp kế toán cập nhật kịp thời các tính năng mới và các nội dung hướng dẫn sử dụng mới nhất trên trang help của sản phẩm để giảm thiểu thời gian thao tác sử dụng phần mềm.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, khi kế toán nhấn F1 chương trình đang hiển thị ra help hướng dẫn chưa được cập nhật mới nhất gây khó khăn cho kế toán trong quá trình tìm hiểu chương trình.

Từ phiên bản R23, khi kế toán nhấn F1 chương trình sẽ hiển thị ra trang help: http://help.mimosa2019.misa.vn/ cập nhật mới nhất các tính năng của chương trình.