Kế toán muốn nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản cao nhất nằm trong thời gian bảo hành sản phẩm để cập nhật được các tính năng mới

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R27 >

Kế toán muốn nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản cao nhất nằm trong thời gian bảo hành sản phẩm để cập nhật được các tính năng mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị nâng cấp được lên phiên bản mới nhất nằm trong thời gian bảo hành sản phẩm để cập nhật các tính năng mới của phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R27, phần mềm đang kiểm tra và hiển thị phiên bản mới nhất tại màn hình Tự động cập nhật. Nếu GPSD của đơn vị còn hạn bảo hành thì cho phép cập nhật lên phiên bản mới nhất, nếu GPSD đã hết hạn thì không được phép cập nhật lên. Do đó, đơn vị phải liên hệ lại với MISA để kiểm tra hạn bảo hành GPSD đang còn đến phiên bản nào, gây mất thời gian cho các bên.

Kể từ phiên bản R27: trên màn hình Tự động cập nhật, chương trình sẽ tìm thấy phiên bản mới nhất tương ứng với hạn bảo hành GPSD của đơn vị.

Chi tiết như sau:

Ví dụ:

- Khách hàng đang có phiên bản R27 và có hạn bảo hành GPSD đến ngày 30/06/2019.

- Chương trình hiện tại đang có phiên bản R29 phát hành ngày 30/06 và Phiên bản R30 phát hành ngày 30/07

=> Chương trình tìm thấy phiên bản tương ứng hạn bảo hành GPSD của đơn vị là phiên bản R29.

R27_4. Tu dong cap nhat_01

oNhấn cập nhật GPSD, chương trình sẽ chuyển sang trang http://www.misa.com.vn/san-pham/dang-ky-phan-mem-mimosa-net-2019 để anh/chị thực hiện đăng ký lên phiên bản mới.

oNhấn tại đây để xem chi tiết tính năng mới của phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Với các khách hàng đang ở phiên bản nhỏ hơn phiên bản R27 thì khi tự động cập nhật, chương trình luôn tìm thấy phiên bản mới nhất của chương trình.

R27_4. Tu dong cap nhat_02