Sau khi cài đặt, phần mềm yêu cầu đăng nhập mật khẩu sa thì phải làm như thế nào?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Cài đặt >

Sau khi cài đặt, phần mềm yêu cầu đăng nhập mật khẩu sa thì phải làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Sau khi cài đặt phần mềm thành công, chương trình sẽ yêu cầu đăng nhập mật khẩu sa và không tạo được dữ liệu kế toán.

cai_dat_10

Nguyên nhân: Do tên đăng nhập vào máy tính trùng với tên máy tính.

Cách khắc phục như sau:

Để không xảy ra tình trạng trên, trước khi cài đặt phần mềm, anh/chị cần kiểm tra xem tên đăng nhập vào máy tính có bị trùng với tên máy tính hay không. Anh/chị kiểm tra bằng 2 cách:

Bước 1: Chọn Start\Control Panel\User Accounts. Tên đăng nhập vào máy tính là ntkhanh

cai_dat_11

Bước 2: Nhấn chuột phải vào Computer, chọn Properties. Tên máy tính là NTKHANH.

cai_dat_12

Do tên đăng nhập vào máy tính trùng với tên máy tính thì anh chị thực hiện như sau:

Cách 1: Thay đổi tên đăng nhập vào máy tính bằng cách nhấn Change your account name (trên màn hình User account).

Cách 2: Hoặc thay đổi tên máy tính bằng cách nhấn Change settings (trên màn hình System).