Khi đăng nhập, phần mềm báo không kết nối được với máy chủ thì phải làm như thế nào?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Cài đặt >

Khi đăng nhập, phần mềm báo không kết nối được với máy chủ thì phải làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Sau khi cài đặt thành công, đăng nhập vào phần mềm thì hiển thị thông báo không kết nối được với máy chủ:

loi_khong_ket_noi_may_chu

 

Nguyên nhân và cách khắc phục:

1. Do chưa cài đặt thành công SQL Server 2008.

Cách khắc phục: Thực hiện cài đặt SQL Server 2008. Xem hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt tại đây.

2. Do máy chủ SQL server 2008 bị ngừng hoạt động

Cách khắc phục:

Vào Start\All Programs\Microsoft SQL Server 2008 R2.

Chọn Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager.

SQL_01

Chọn SQL Server Services.

Nhấn chuột phải vào dòng SQL Server (MISAMIMOSA2019), chọn Start.

SQL_02