Cài đặt Microsoft Framwork 4.0 như thế nào?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Cài đặt >

Cài đặt Microsoft Framwork 4.0 như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chuẩn bị cài đặt

Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt SQL Server 2008.

2. Các bước cài đặt

1.Tải bộ cài Microsoft Framwork 4.0:

Cách 1: Vào đường dẫn sau để tải bộ cài: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/Others/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

Cách 2: Lấy bộ cài từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019

Sau khi tải phần mềm MISA Mimosa.NET 2019, anh/chị giải nén bộ cài.

Mở file vừa giải nén, chọn ISSetupPrerequisites\.NET Framework 4.0.

2.Sau khi tải bộ cài về máy, kích đúp chuột vào file SQLEXPR_x86_ENU.exe để tiến hành cài đặt.

donet_1

3.Đợi trong giây lát để phần mềm giải nén bộ cài.

donet_2

4.Phần mềm hiển thị màn hình thoả thuận vấn đề bản quyền, tích chọn I have read and accept the license terms để chấp nhận cài đặt.

donet_3

5.Nhấn Install. Anh/chị đợi trong giây lát để phần mềm tiến hành cài đặt.

donet_4

6.Sau khi cài đặt thành công, nhấn Finish để kết thúc việc cài đặt.

donet_5

Lưu ý: Sau khi cài đặt thành công Microsoft Framwork 4.0, anh/chị nên khởi động lại máy tính để hoàn tất việc cài đặt.