Kết nối với phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kết nối với các phần mềm MISA khác >

Kết nối với phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 kết nối với phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN để hạch toán các chứng từ ghi tăng, ghi giảm, đánh giá lại, tính hao mòn, trích khấu hao ngay trên phần mềm Mimosa.

ket_noi_voi_qlts

Xem hướng dẫn chi tiết kết nối với phần mềm Quản lý tài sản QLTS.VN tại đây.