6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA

Navigation:  »No topics above this level«

6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Hỗ trợ các đơn vị HCSN thực hiện quyết toán báo cáo tài chính, giúp tiết kiệm được thời gian và tránh sai sót.

2. Hướng dẫn

Xem phim Hướng dẫn quyết toán tại đây

Lưu ý: Trước khi hoàn thành báo cáo quyết toán năm, anh/chị nên thực hiện sao lưu để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu.

1. Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán, nhấn Xem chi tiết tại dòng thông báo dưới góc phải màn hình "Hướng dẫn quyết toán nhanh nhất"

R35.5_HDQT_01

hoặc vào menu Trợ giúp\Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán.

Huong dan quyet toan_02

2. Chương trình hiển thị màn hình quy trình thực hiện quyết toán theo các bước như sau:

Huong dan quyet toan_03

Bước 1: Kiểm kê đối chiếu thực tế.

Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách.

Bước 3: Lập báo cáo.

Bước 4: Nộp báo cáo.

Có thể nhấn tại đây để xem chi tiết những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán.