Khai báo số dư ban đầu

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu >

Khai báo số dư ban đầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Cách 1: Nhập khẩu số dư ban đầu từ file excel

1. Vào Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ Excel.

2. Nhấn Lấy mẫu ngầm định để tải về file excel ngầm định các thông tin cần khai báo hoặc anh/chị có thể sử dụng file của đơn vị nhưng các cột trên file của đơn vị nên trùng với các cột trên file excel ngầm định.

3. Tại phần Đường dẫn đến tệp dữ liệu, nhấn vào biểu tượng 3 chấm để chọn file excel cần nhập khẩu.

4. Chọn Loại dữ liệuSố dư.

5. Tích chọn loại số dư nhập khẩu tương ứng: Số dư ban đầu Vật tư hàng hóa, Số dư ban đầu CCDC, Số dư khác.

NK so du ban dau_01

6. Nhấn Tiếp theo.

Nếu sử dụng file excel ngầm định của chương trình thì tại bước này anh/chị chỉ cần nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước 4.

Còn nếu sử dụng file excel của đơn vị thì phải ghép các cột Thông tin trong tệp excel tương ứng với các cột tại Thông tin dữ liệu phần mềm.

NK so du ban dau_02

7. Phần mềm chuyển sang bước 4 - Kiểm tra dữ liệu. Nhấn Tiếp theo.

NK so du ban dau_03

8. Phần mềm chuyển sang bước 5 - Nhập khẩu. Chương trình hiển thị Số bản ghi nhập khẩu thành côngSố bản ghi nhập khẩu không thành công.

9. Có thể nhấn Xem chi tiết để xem file kết quả chi tiết.

NK so du ban dau_04

10. Nhấn Đóng để đóng chức năng.

hmtoggle_plus1Cách 2: Khai báo số dư ban đầu chi tiết theo từng loại