Làm thế nào khi không đăng nhập được vào phần mềm?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Cài đặt >

Làm thế nào khi không đăng nhập được vào phần mềm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Khi đăng nhập vào phần mềm thì hệ thống hiển thị thông báo dưới đây:

mk sa

Nguyên nhân: Do tên đăng nhập (tài khoản đăng nhập) vào máy tính trùng với tên máy tính.

Cách khắc phục như sau:

Để không xảy ra tình trạng trên, trước khi cài đặt phần mềm, anh/chị cần kiểm tra xem tên đăng nhập vào máy tính có bị trùng với tên tài khoản máy tính hay không. Anh/chị kiểm tra bằng một trong hai cách:

Bước 1: Chọn Start\Control Panel\User Accounts. Ví dụ như hình dưới: Tên đăng nhập vào máy tính là ntkhanh

cai_dat_15

 

Bước 2: Nhấn chuột phải vào Computer, chọn Properties, kiểm tra tên máy tính.

Ví dụ: Tên máy tính là NTKHANH.

cai_dat_12

Do tên tài khoản đăng nhập vào máy tính trùng với tên máy tính nên anh chị cần thực hiện đổi tên bằng một trong hai cách như sau:

Cách 1: Thay đổi tên đăng nhập vào máy tính

Chọn Start\Control Panel\User Accounts.

Nhấn Change your account name

cai_dat_11

Anh/Chị thực hiện đổi tên tài khoản:

mk_sa_2

Anh/Chị nhấn vào Change Name để thực hiện thay đổi.

Sau đó khởi động lại máy tính để hoàn tất thay đổi.

Cách 2: Thay đổi tên máy tính

Nhấn chuột phải vào Computer, chọn Properties, xuất hiện màn hình System:

sa 18

Anh/chị nhấn vào Change Settings xuất hiện màn hình System Properties:

mk sa_1

Anh/Chị thay đổi tên tại Computer description Nhấn Apply.

Anh/Chị khởi động lại máy tính để hoàn tất việc thay đổi.