Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 >

Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép biết được trạng thái của hóa đơn điện tử: đã phát hành chưa, đã gửi cho KH chưa, KH đã nhận được HĐ chưa, là hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế hay hóa đơn xóa bỏ để dễ dàng quản lý tình hình phát hành hóa đơn điện tử.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Có thể xem danh sách hóa đơn theo tiêu chí chương trình thiết lập sẵn như: Hóa đơn chưa phát hành, đang phát hành, phát hành lỗi, đã phát hành...

3. Hoặc có thể nhập tiêu chí tìm kiếm hóa đơn điện tử:

Tìm kiếm theo thời gian, loại chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Tìm kiếm theo tiêu chí bất kỳ như: Ngày hóa đơn, số hóa đơn, trạng thái phát hành, trạng thái gửi hóa đơn cho khách hàng...

Có thể xem nhanh nội dung hóa đơn bằng cách chọn hóa đơn cần xem trên danh sách và nhấn chọn chức năng Xem hóa đơn, kế toán ấn vào biểu tượng  để chọn xem mẫu hóa đơn tương ứng.

Tra cuu HD