Trường hợp 1: In báo cáo tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" không lên đúng số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại >

Trường hợp 1: In báo cáo tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" không lên đúng số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: In báo cáo tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" thì báo cáo không lên đúng số liệu phát sinh.

CHTG_BCQT_F01_TH1_01

Nguyên nhân:

Có thể do sai số liệu chi của nguồn ngân sách, nguồn phí được khấu trừ để lại, nguồn khác được để lại hoặc sai số liệu chi của nguồn hoạt động SXKD. Cần tách báo cáo theo từng phần để xác định số liệu đang bị sai ở phần nào.

Giải pháp:

Khi tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD", báo cáo sẽ lấy lên số liệu của nguồn ngân sách, nguồn phí, lệ phí, nguồn hoạt động khác có hạch toán qua các tài khoản ngoại bảng 008, 012, 013, 014, 018 và số liệu của nguồn thu khác có hạch toán vào các TK 154, 642, 821.

Nếu số liệu lên sai thì anh/chị nên xem báo cáo theo từng phần để xác định xem số liệu đang sai ở phần nào.

- Xem riêng số liệu liên quan tới các tài khoản ngoài bảng (Khi xem không tích vào "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD").

CHTG_BCQT_TH1_02

- Xem riêng số liệu liên quan tới các nguồn thu có hạch toán vào các TK 642, 154 (Khi xem báo cáo tích vào "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD). Xem hướng dẫn tại đây.

CHTG_BCQT_TH1_03