R4.2

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R4.2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới: Cho phép khách hàng đang có giấy phép sử dụng (GPSD) MISA Mimosa.NET 2017 có thể sử dụng tiếp phần mềm MISA Mimosa.NET 2019. Các trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017 còn hạn bảo hành

Trường hợp 2: Đơn vị dùng thử MISA Mimosa.NET 2019 và chưa có bất kỳ GPSD nào

Trường hợp 3. Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017 hoặc MISA Mimosa.NET 2019 hết hạn bảo hành

 

Chi tiết thay đổi:

Kể từ phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 R4.2, phần mềm cho phép đăng ký GPSD còn hạn bảo hành của sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 vào MISA Mimosa.NET 2019.

Trường hợp 1: Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017 còn hạn bảo hành

Đơn vị thực hiện tự động cập nhật lên phiên bản R4.2

Nhấn Trợ giúp\Tự động cập nhật.

Nhấn Cập nhật để hệ thống cập nhật lên phiên bản mới nhất.

R4.2_0

Sử dụng GPSD MISA Mimosa.NET 2017 để đăng ký sử dụng MISA Mimosa.NET 2019.

Sau khi đơn vị đăng nhập vào phần mềm, phần mềm hiển thị thông báo, đọc thông báo và bấm vào nút tại đây tại phần 1 hoặc vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng để phần mềm hiển thị form đăng ký GPSD.

R4.2_1

Anh/chị có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết đăng ký GPSD tại đây.

Lưu ý:

Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017 hoặc MISA Mimosa.NET 2019 còn hạn bảo hành thì anh/chị vẫn dùng được GPSD đồng thời tự động cập nhật được các phiên bản mới của chương trình cho đến trước ngày hết hạn GPSD.

Hết hạn bảo hành, nếu MISA có phát hành phiên bản mới, đơn vị tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất của chương trình, hệ thống sẽ hiển thị thông báo về việc không tự động cập nhật được do hạn bảo hành GPSD đã hết hạn. Anh/chị nhấn tại đây để gia hạn GPSD trực tuyến.

R4.2_2

Trường hợp 2: Đơn vị dùng thử MISA Mimosa.NET 2019 và chưa có GPSD

Đơn vị đăng nhập được vào phần mềm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo, anh/chị đọc thông báo và bấm vào nút tại đây tại Cách 2 để đăng ký phần mềm trực tuyến.

R4.2_3

Nếu anh/chị chưa mua GPSD thì vẫn có thể nhập liệu vào phần mềm, nhưng khi in chứng từ, trên chứng từ sẽ hiển thị dòng chữ phiên bản dùng thử.

R4.2_4

Nếu anh/chị tự động cập nhật lên phiên bản mới của chương trình bằng cách nhấn Trợ giúp\Tự động cập nhật. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo về việc không tự động cập nhật được do phần mềm chưa có thông tin GPSD. Nhấn vào tại đây để đăng ký trực tuyến triển khai phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 theo chính sách giá hiện hành.

R4.2_5

Trường hợp 3: Đơn vị có GPSD MISA Mimosa.NET 2017 hoặc MISA Mimosa.NET 2019 hết hạn bảo hành

Dùng phần mềm bình thường trên các phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 phát hành trước ngày hết hạn bảo hành.

Trường hợp GPSD trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2017 đã hết hạn bảo hành, khi thực hiện nâng cấp lên MISA Mimosa.NET 2019 thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo về việc gia hạn đăng ký GPSD. Anh/chị nhấn vào tại đây để đăng ký trực tuyến nâng cấp, bảo trì phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 theo chính sách giá hiện hành.

R4.2_6

Nếu đơn vị tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất của chương trình, hệ thống sẽ hiển thị thông báo về việc không tự động cập nhật được do hạn bảo hành GPSD đã hết hạn.