Kiểm tra và tự động cập nhật phiên bản mới

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Kiểm tra và tự động cập nhật phiên bản mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 R19, phần mềm hỗ trợ đơn vị có thể dễ dàng kiểm tra và tự động cập nhật phiên bản mới.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm.

2. Nhấn vào thông báo Cập nhật phiên bản mới để kiểm tra và tự động cập nhật được phiên bản mới.

Cap nhat phien ban moi_01

3. Phần mềm hiển thị màn hình Tự động cập nhật đồng thời hiển thị 1 số tính năng mới quan trong trong phiên bản.

R19.19_Anh_2

4. Nhấn tại đây, chương trình sẽ chuyển sang trang Tính năng mới để anh/chị nắm bắt được các tính năng mới trong phiên bản.

5. Nhấn Cập nhật để phần mềm tự động cập nhật lên phiên bản mới.