Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA Mimosa.NET

Navigation:  8. Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ >

Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA Mimosa.NET

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tham gia vào Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA Mimosa.NET trên Facebook bằng cách:

1. Nhấn vào nút "Tư vấn sử dụng" tại góc bên phải phía trên khi sử dụng sản phẩm, chọn Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA Mimosa.NET để được trao đổi, giải đáp các vướng mắc trên facebook.

3. FB cong dong mimosa

2. Nhấn Tham gia nhóm để tham gia vào cộng đồng hỗ trợ miễn phí, trao đổi và được giải đáp các vướng mắc.

3. fb mimosa