Nhân viên tư vấn số 24/7 - CHATBOT

Navigation:  8. Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ >

Nhân viên tư vấn số 24/7 - CHATBOT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sử dụng Nhân viên tư vấn số 24/7 - CHATBOT bằng cách:

Cách 1: Nhấn vào nút "Tư vấn sử dụng" tại góc bên phải phía trên khi sử dụng sản phẩm, chọn Nhân viên tư vấn số 24/7 để trao đổi qua facebook.

2. Chatbot

Cách 2: Nhấn vào Đăng nhập vào Messenger hoặc biểu tượng Messenger 2. Chatbot_03 khi xem hướng dẫn sử dụng phần mềm tại địa chỉ: http://help.mimosa2019.misa.vn để trò chuyện cùng nhân viên tư vấn số của MISA.

2. Chatbot_02