Tổng đài MISA SUPPORT

Navigation:  8. Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ >

Tổng đài MISA SUPPORT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. MISA SUPPORT

Để sử dụng tổng đài MISA SUPPORT, quý khách thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt MISA SUPPORT. (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Đăng nhập MISA SUPPORT. (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản MISA SUPPORT. (Xem hướng dẫn tại đây)

Bước 4: Gọi MISA SUPPORT. (Xem hướng dẫn tại đây)

Lưu ý: Trường hợp quý khách muốn gọi MISA SUPPORT từ máy tính vui lòng xem hướng dẫn tại đây.