Điều chuyển công cụ dụng cụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ >

Điều chuyển công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển CCDC giữa các phòng ban, bộ phận sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, cán bộ quản lý tài sản lập lệnh điều chuyển CCDC gửi thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2.Căn cứ vào lệnh điều chuyển được phê duyệt, cán bộ quản lý tài sản lập biên bản bàn giao CCDC.

3.Bộ phận đang sử dụng CCDC bàn giao cho bộ phận mới, và ký vào biên bản bàn giao CCDC.

4.Cán bộ quản lý tài sản cập nhật thông tin phòng ban trên Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

Ví dụ

Ngày 31/01/2018 đơn vị có điều chuyển 1 máy tính của phòng kế toán trị giá 18.000.000đ cho phòng thí nghiệm. Cán bộ quản lý ghi giảm máy in trên sổ theo dõi công cụ, dụng cụ của của phòng kế toán đi và nhập máy in vào sổ theo dõi công cụ, dụng cụ của của phòng thí nghiệm.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Điều chuyển CCDC\Điều chuyển CCDC.

2. Khai báo thông tin chứng từ điều chuyển công cụ dụng cụ:

Nhập lý do điều chuyển công cụ dụng cụ vào phần Diễn giải tại phần Thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ.

Chọn CCDC cần điều chuyển, Từ phòng/ban, Đến phòng/ban, Số lượng.

Dieu_chuyen_ccdc

3. Nhấn Cất.

4. Chọn menu Báo cáo để xem các sổ, báo cáo liên quan.