Tùy chỉnh mẫu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tiện ích >

Tùy chỉnh mẫu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Hướng dẫn các bước tùy chỉnh mẫu trên phần mềm. Anh/chị vào Tiện ích/Tùy chỉnh mẫu:

Tuy_chinh_backgroud

 

Tùy chỉnh mẫu bảng kê TT số 39/2016-BTC

Tùy chỉnh mẫu giấy đề nghị