Quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm thì làm như thế nào?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Khác >

Quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm thì làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp anh/chị quên mật khẩu đăng nhập thì thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Tùy chọn.

2. Nhấn Quên mật khẩu.

Quen MK_01

3. Nhập Số điện thoại hoặc Email để nhận mã xác nhận lấy lại mật khẩu.

4. Nhập Mã xác thực vào ô trống. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

Quen MK_02

5. Một Mã xác nhận được gửi đến Số điện thoại hoặc Email. Nhập Mã xác nhận vào ô trống. Nhấn Tiếp tục.

Quen MK_03

6.Nhập Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu. Nhấn Đặt lại.

Quen MK_04

Như vậy là anh/chị đã lấy lại mật khẩu thành công.