Người mua hàng nhận và tra cứu hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử >

Người mua hàng nhận và tra cứu hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép khách hàng nhận được hóa đơn điện tử qua email tra cứu thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành.

2. Các bước thực hiện

1. Sau khi người bán phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho người mua thì người mua sẽ nhận được hóa đơn điện tử qua email.

2. Để tra cứu hóa đơn điện tử, nhấn Tra cứu hóa đơn hoặc truy cập vào đường dẫn https://meinvoice.vn/tra-cuu và nhập mã số để xem chi tiết.

7. Nhan HDDT_01

Xem hướng dẫn chi tiết tra cứu hóa đơn điện tử website meInvoice tại đây.