Kết nối với phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kết nối với các phần mềm MISA khác >

Kết nối với phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc áp dụng Hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 01/11/2018, vì vậy các đơn vị sự nghiệp có thu cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử. Kể từ phiên bản R28, phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 kết nối với phần mềm Hóa đơn điện tử meInvoice.vn đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, TT 32/2011/TT-BTC, TT 39/2014/TT-BTC.

BDSD_HDDT

Xem hướng dẫn chi tiết kết nối với phần mềm meInvoice.vn tại đây.