Hỗ trợ qua Ultra Viewer

Navigation:  8. Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ >

Hỗ trợ qua Ultra Viewer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sử dụng Ultra Viewer, nhân viên của MISA có thể dễ dàng nhìn thấy và trực tiếp thao tác trên máy tính của anh/chị (khi được cho phép) nhằm hỗ trợ nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn mà anh/chị gặp phải khi sử dụng phần mềm.

Các bước để MISA có thể hỗ trợ qua Ultra Viewer:

1. Cài đặt Ultra Viewer

Nhấn vào đây để lưu tệp cài đặt Ultra Viewer về máy tính.

6. ultraview_01

Cài đặt ứng dụng Ultra Viewer vừa tải về:

oNhấn đúp chuột vào tệp cài đặt vừa tải về.

oNhấn Browse để lựa chọn nơi lưu ứng dụng cần cài đặt.

oNhấn Next.

6. ultraview_02

oNhấn Next.

6. ultraview_03

oNhấn Next.

6. ultraview_04

oNhấn Install để bắt đầu việc cài đặt.

6. ultraview_05

oNhấn Finish để hoàn thành cài đặt.

6. ultraview_06

2. Chạy chương trình

Cung cấp ID và Password cho nhân viên MISA.

6. ultraview_07